Tenczyńska Okovita SA

Tenczyńska Okovita SA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI TENCZYŃSKA OKOVITA SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Spółki Tenczyńska Okovita S.A., działając na podstawie art. 395, 399 § 1, 402 § 2 i 3 KSH, oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2021 r., o godz. 815, w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2, 20-029 Lublin. Nie przewiduje się możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. otwarcie Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. przyjęcie porządku obrad,
 5. podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych,
 6. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki,
 7. rozpatrzenie:
  • Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w pierwszym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.,
  • Sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.,
 8. podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w pierwszym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.,
  • pokrycia straty/podziału zysku za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.,
  • udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w pierwszym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.,
  • udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w pierwszym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.,
 9. zamknięcie obrad.

Proponowana treść nowego § 8a:

"§ 8a

 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:
  1. wybór firmy audytorskiej;
  2. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI TENCZYŃSKA OKOVITA SPÓŁKA AKCYJNA

Ogłoszenie o NWZA Tenczyńska Okovita SA - marzec 2021 (.doc)

WEZWANIE PIĄTE

Zarząd spółki pod firmą „TENCZYŃSKA OKOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tenczynku (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Tenczynku, pod adresem ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

WEZWANIE CZWARTE

Zarząd spółki pod firmą „TENCZYŃSKA OKOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tenczynku (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Tenczynku, pod adresem ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

WEZWANIE TRZECIE

Zarząd spółki pod firmą „TENCZYŃSKA OKOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tenczynku (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Tenczynku, pod adresem ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

WEZWANIE DRUGIE

Zarząd spółki pod firmą „TENCZYŃSKA OKOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tenczynku (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Tenczynku, pod adresem ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

WEZWANIE PIERWSZE

Zarząd spółki pod firmą „TENCZYŃSKA OKOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tenczynku (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Tenczynku, pod adresem ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Twórz z nami Tenczyńską Okovitę!

Zostań biznesowym wspólnikiem Janusza Palikota, który wraz z doświadczonym zespołem osób z branży alkoholowej rozwija projekt tworzenia piw leżakowanych w drewnianych beczkach (barrel aging) i uruchomi rzemieślniczą destylarnię alkoholi wysokoprocentowych. W planach jest także otwarcie wyjątkowej przestrzeni do degustacji alkoholi (tap room).

Właśnie teraz jest idealny moment, abyś stał się częścią tego unikatowego przedsięwzięcia, którego prezes odpowiada za sukcesy takich spółek, jak Ambra (lider rynku win w Polsce) czy Polmos Lublin.

Cel

Tenczyńska Okovita – przełom w kraftowych alkoholach wysokoprocentowych
i rozbudowa rzemieślniczego browaru

W Tenczyńskiej Okovicie SA, wywodzącej się z Browaru Tenczynek, postawiliśmy sobie za cel rozpoczęcie rzemieślniczej produkcji okowity (staropolskiego, mocnego, potrójnie destylowanego alkoholu) według tradycyjnych receptur z XIX wieku. Nawiązując do historycznych składów planujemy zaoferować kraftową okowitę oraz jakościową wódkę rzemieślniczą, które staną się istnym powrotem do korzeni i rozpoczną proces tworzenia kraftowych alkoholi wysokoprocentowych. Będzie to pierwsza inwestycja tego typu w Polsce.

Alkohole wysokoprocentowe są obecnie w przededniu rewolucji porównywalnej do tej, która 10 lat temu zaczęła zmieniać na lepsze polski rynek piwny. To dobry czas na wykorzystanie budzącego się potencjału i wskrzeszenie kraftowej okovity. 

W naszych planach jest dywersyfikacja polegająca na stworzeniu dwóch linii produktowych – rzemieślniczych alkoholi i piw leżakowanych w beczkach, a także udostępnienie wyjątkowego miejsca do degustacji produktów naszej marki.

Nasza inwestycja w liczbach

Browar Tenczynek

Tradycja piwowarstwa od co najmniej połowy XVI wieku

Przez setki lat w lokalnym browarze doskonalono receptury, co przyniosło tenczyńskiemu browarowi sławę w wielu europejskich krajach, potwierdzoną m.in. złotym medalem prestiżowych targów piwnych w Londynie w 1862 r. i w Pilznie w 1904 r. Historia Tenczynka to także bogata historia produkcji okowity – mocnego, potrójnie destylowanego alkoholu, tworzonego z różnych rodzajów zbóż i owoców. Była ona szczególnie popularna na terenach całego województwa małopolskiego i samego Krakowa. Zawirowania obu wojen światowych sprawiły, że Browar Tenczynek wstrzymał produkcję piwa. Dzięki modernizacji przeprowadzonej w 2014 r. zakład wznowił warzenie tradycyjnych piwnych stylów przy użyciu technologii na miarę XXI wieku. Dziś jesteśmy częścią alkoholowego przełomu, łączącego historię i tradycję z nowoczesnym podejściem do warzenia piwa. 

Znana w okolicy historia głosi, że Jan III Sobieski w drodze powrotnej z wygranej odsieczy pod Wiedniem zawitał do pobliskiego dworu, gdzie został uraczony piwem z Tenczynka. Po dziś dzień na głównym gmachu Browaru znajduje się tablica, upamiętniająca tamto wydarzenie.

Historia

Historia Browaru Tenczynek

1553

Założenie Browaru Tenczynek przez Andrzeja i Stanisława Tenczyńskich

1848

Rozpoczęcie rozbudowy browaru przez Adama Potockiego

1904

 Złoty medal dla Browaru Tenczynek na wystawie w Pilźnie

2014

Przejęcie browaru przez grupę Browary Regionalne Jakubiaka oraz modernizacja jego wnętrza

2015

Powrót browaru na rynek

2017

Pierwsze kontraktowe uwarzenie piwa “A zimą piję” dla Manufaktury PWiW

2018

Zakup browaru przez Manufakturę Piwa Wódki i Wina

Wejście marki na rynek po rebrandingu

Zakup i wstawienie nowych tanków leżakowych oraz stworzenie nowej linii rozlewniczej

Produkty Browaru Tenczynek

Poznaj kolekcję piw z Browaru Tenczynek

Kolekcja Klasyczna to linia, która łączy klasyczne piwne style z piwami historycznie warzonymi w Tenczynku, czyli Marcowym i Bockiem. W naszym browarze znajdziesz także kolekcję Piw „P” jak Piwna Rewolucja, w skład której wchodzą: India Pale Ale, American Wheat i Milk Stouta, a także piwo miodowe czy malinowe. 

Nasze piwne sztosy to limitowane edycje piw, leżakowanych w beczkach – RIS i RIS Barrel Aged. Produkcja tego ostatniego i wszystkich innych uzyskiwanych poprzez leżakowanie w dębowych beczkach zostanie przeniesiona do spółki Tenczyńska Okovita.

Tenczyńska Okovita

Obszary działania

Produkcja tradycyjnej Okovity

Niegdyś okowita produkowana była wyłącznie w celach leczniczych, z czasem stała się wysokoprocentowym napojem alkoholowym. Zazwyczaj była destylowana trzy razy. Po pierwszej destylacji nazywana była brantówką, po drugiej – szumówką, a po trzeciej stawała się okowitą. Teraz my planujemy umieszczenie w Browarze w Tenczynku instalacji do destylacji słodu i zbóż w celu produkcji Tenczyńskiej Okovity wedle receptur z XIX w. w sposób rzemieślniczy. To pierwsza instalacja tego typu w Polsce. Oczywiście nasza Okovita będzie destylowana trzykrotnie.

Tap Room

W historycznych piwnicach Browaru Tenczynek chcemy stworzyć i udostępnić wyjątkową przestrzeń degustacji naszych wyrobów. Będzie to klimatyczne miejsce, gdzie będzimy serwowali Okovitę, piwa leżakowane i piwa tenczyńskie.

Barrel Aged

Trzecim celem kampanii jest rozwinięcie serii piw leżakowanych w beczkach po różnego rodzaju alkoholach w tym także po Okovicie Tenczyńskiej. Browar Tenczynek wyprodukował w zeszłym roku pierwsze piwo z tej serii pod nazwą RIS Barrel Aged. Został ono bardzo pozytywnie ocenione przez rynek, czego dowodem są medale na konkursach piwnych: Konsumencki Konkurs Piw Chmielaki 2019 i Good Beer 2019. Debiut marki był obudowany dużą kampanią influence marketingową, która pozwoliła na szybką budowę marki tego produktu.

Sam proces wytwarzania naszego RIS-a jest bardzo wymagający. Najpierw piwo leży od kilku do nawet kilkunastu miesięcy w tankach leżakowych, gdzie nabiera aromatów klasycznych dla mocnych piw ciemnych, a następnie trafia na okres minimum 3 miesięcy do beczek po amerykańskiej żytniej whiskey Chattanooga. Obecnie mamy w przygotowaniu ponad 1,5-rocznego RIS-a, który już od 6 miesięcy leżakuje w beczkach. Produkcja tego piwa i wszystkich innych uzyskiwanych poprzez leżakowanie w dębowych beczkach zostanie przeniesiona do spółki Tenczyńska Okovita. Seria ta zostanie rozbudowana o piwa leżakowane w kolejnych wyjątkowych beczkach!

 

Kroki milowe Tenczyńskiej Okovity

Plany Tenczyńskiej Okovity

IV kwartał 2019

Założenie spółki Tenczyńska Okovita SA

Akcja crowdfundingowa i zbiórka środków

 

I kwartał 2020

Realizacja pakietów inwestorskich

Spotkanie akcjonariuszy w Browarze Tenczynek

Rozpoczęcie leżakowania w beczkach pierwszych partii piw

Finalizacja zakupu wieży do destylacji

Prowadzenie prac marketingowych

II kwartał 2020

Dostosowanie pomieszczenia do destylacji

Prace remontowe związane z tworzeniem miejsca degustacji (tap room)

Zakup odpowiedniego wyposażenia

III kwartał 2020

Instalacje sprzętu oraz wyposażenia wszystkich elementów inwestycji

IV kwartał 2020

Produkcja pierwszych próbnych partii produktów

Rozpoczęcie procesu wprowadzania marki na rynek

2021

Oficjalne wejście na rynek produktów Tenczyńskiej Okovity

Zespół

W Tenczynku łączymy historię z nowoczesnością, a w zmodernizowanym browarze opieramy się o tradycyjne praktyki piwowarskie, będące podstawą tenczyńskiej filozofii warzenia piwa.

O smaku piwa zawsze decydują ludzie, którzy to piwo produkują.

 • Janusz Palikot

  Prezes spółki Tenczyńska Okovita

  Twórca sukcesu takich firm jak Ambra, Polmos Lublin czy Browar Tenczynek. W latach 1994-2000 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Ambra S.A., która jako pierwsza spółka winiarska w Polsce wypromowała portfel silnych marek własnych. Odpowiedzialny za stworzenie takich marek jak Picollo, Dorato, Cin Cin, Fresco czy Wódka Żołądkowa Gorzka De Lux, które znamy z półek sklepowych praktycznie wszystkich sklepów w Polsce.

 • Zbigniew Borowy

  Prezes Browaru Tenczynek

  Od blisko 30 lat zajmuje się produkcją alkoholi razem z Januszem Palikotem. Zaczynał z nim w spółce Ambra, działającej w segmencie win i win musujących. Następnie odpowiadał za produkcję legendarnej wódki Żołądkowej Gorzkiej  z lubelskiego Polmosu, a obecnie stawia czoła największemu wyzwaniu w swojej karierze jakim jest produkcja piwa - najbardziej wymagającego ze wszystkich alkoholi.

 • Sebastian Jabłoński

  Główny piwowar

  Piwowar odpowiedzialny za receptury piw warzonych w Browarze Tenczynek. Swoją przygodę z piwowarstwem zaczynał od piwowarstwa domowego, a następnie podczas pracy w kilku browarach w Polsce. Piwa według jego receptur w przeciągu roku zdobyły prawie 10 różnych medali na 4 różnych profesjonalnych konkursach branżowych w Polsce.

Finanse

Prognozy sprzedaży

Spółka planuje wypłacanie dywidendy od 3 roku, pierwsza wypłata nastąpi zatem po roku 2022. Wejście na giełdę przez Tenczyńską Okovitę szacowane jest w perspektywie co najmniej 5 lat, w zależności od sytuacji panującej na rynku finansowym.

Rynek

Rynek wódki

Rynek wódki znajduje się w tym samym miejscu, co rynek piwa 10 lat temu. Konsumentowi trudno jest rozróżnić konkretne rodzaje w oparciu o smak, ponieważ są one bardzo zbliżone, a o zakupie decyduje opakowanie i cena. W związku z tym, iż jako pierwsi zaprezentujemy “prawdziwą wódkę”, czyli wódkę nieprzemysłową spodziewamy się dużego sukcesu biznesowego. Ta sytuacja ma miejsce teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie jak grzyby po deszczu w poszczególnych miastach wyrastają destylarnie alkoholu.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez instytut Nielsena (2018) alkohole premium są najszybciej rozwijającym się segmentem rynku alkoholowego w Polsce i Polacy coraz chętniej po nie sięgają. To także drugi największy segment pod względem udziałów w “koszyku”. Rynek wódki rok do roku rośnie, a jego wartość to już prawie 12 mld złotych! 

Rynek piwa

Z kolei trwająca w Polsce od kilku lat piwna rewolucja jest bardzo dynamiczna, a segment piw rzemieślniczych ciągle się rozwija. W dużych (i nie tylko!) miastach powstają multitapy, które umożliwiają próbowanie najróżniejszych  gatunków i stylów piw, a w restauracjach z powodzeniem konkurują one z winami. Według danych firmy Nielsen, browary rzemieślnicze mają obecnie 0,5% udziału w całym rynku piwa (wartym ok. 16,5 mld zł), przy czym dynamika wzrostu sprzedaży wynosi kilkadziesiąt procent rocznie (41% w 2017 r.). Wciąż rośnie także segment piw Barrel Aged.

Sprzedaż alkoholi w Polsce w 2018 r.

Jak wynika z danych firmy Nielsen za 2018 rok największym rynkiem wśród alkoholi jest rynek piwa, a tuż za nim plasuje się rynek wódki. Warto dodać, że w obu kategoriach można odnotować dynamiczny wzrost segmentu produktów rzemieślniczych.

Koncentrujemy się na produkcji trunków w kategoriach, które stanowią największy udział wartościowy oraz ilościowy w koszyku alkoholowym a naszym celem jest wytwarzanie najwyższej jakości alkoholi metodami rzemieślniczymi.

Benefity

 • Pakiet 1 litr (od 220 zł - 10 akcji)

  – Karta Inwestora (upoważnia do zniżek w sklepie przy browarze w wysokości 10% i dotyczy wszystkich produktów: Okovity, wódek kraftowych, piw barrel aged i piw z Browaru Tenczynek),
  – umieszczenie nazwiska na tablicy inwestorów w browarze,
  – dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku,
  – zaproszenie na coroczny Zjazd Inwestorów,
  – wypłata dywidendy z zysku proporcjonalnie do posiadanych akcji.

 • Pakiet 2 litry (od 550 zł - 25 akcji)

  – Profity z pakietu 1,
  – limitowana butelka RIS Barrel Aged z imieniem na etykiecie – jest to jedyna okazja do zdobycia limitowanej butelki.

 • Pakiet 3 litry (od 2200 zł - 100 akcji)

  – Profity z pakietu 2,
  – zniżka zwiększona do 20%: dodatkowo obowiązująca na targach, gdzie wystawia się Browar Tenczynek,
  – premierowo nowa książka Janusza Palikota “Piwo i dobre jedzenie” z autografem.

 • Pakiet 4 litry (od 10 010 zł - 455 akcji)

  – Profity z pakietu 3,
  – udział w procesie produkcji piwa lub wódki wraz z degustacją (zaproszenie ważne dla dwóch osób). Możliwość realizacji zaproszenia od 2020 roku (w przypadku Browaru Tenczynek) i 2021 roku (w przypadku Okovity).

 • Pakiet 5 litrów (od 24 002 zł - 1091 akcji)

  – Profity z pakietu 4,
  – wysyłka premier wszystkich nowych produktów – 2 razy w ciągu roku, pod wskazany adres przez okres 2 lat. Pierwsza wysyłka w I kwartale 2020 r.

 • Pakiet 6 litrów (od 50 006 zł - 2273 akcji)

  – Profity z pakietu 5,
  – szkolenie z piwowarem Sebastianem Jabłońskim z piwowarstwa domowego wraz z przekazaniem autorskich receptur i składników używanych w piwach z Browaru Tenczynek do wykorzystania w warunkach piwowarstwa domowego. Realizacja od lutego 2020 roku.

 • Pakiet 7 litrów (od 120 010 zł - 5455 akcji)

  – Profity z pakietu 6,
  – noc w browarze (zaproszenie dla 10 osób na noc w browarze z muzyką, kolacją, przekąskami i nielimitowanym dostępem do tanków). Realizacja od lutego 2020 roku.

 • Pakiet dla branży - 1 skrzynia (od 29 920 zł - 1360 akcji)

  – Możliwość przygotowania (odpłatnego) danej partii produktów Okovity, wódki lub piwa Barrel Aged z własną etykietą i wsparciem marketingowym.
  O szczegóły oferty prosimy pytać na: inwestorzy@tenczynska-okovita.pl

 • Pakiet dla branży - 2 skrzynie (od 99 990 zł - 4545 akcji)

  – Możliwość uwarzenia piwa (odpłatnego) wg umówionej receptury pod własną marką wraz z wsparciem marketingowym projektu.
  O szczegóły oferty prosimy pytać na: inwestorzy@tenczynska-okovita.pl

Dokumenty do pobrania

 • Informacja o emitencie i warunkach oraz zasadach ofertyPobierz
 • Wzór zapisu na akcjePobierz
 • Komunikat Aktualizacyjny 18.11.2019Pobierz

Aktualności

7 listopada 2019 r.

Janusz Palikot opowiada o swojej biznesowej historii, sprawdź:8 listopada 2019 r.

Webinar z Januszem Palikotem! Porozmawiaj z prezesem Tenczyńskiej Okovity!

Kliknij i zapisz się na środowe spotkanie:

JanuszPalikotZapisyNaWebinar

12 listopada 2019 r.

Janusz Palikot w rozmowie z Tomkiem Kopyrą opowiada o akcji crowdfundingowej Tenczyńskiej Okovity, obejrzyj koniecznie:13 listopada 2019 r.

Tak będzie prezentował się Tap Room Tenczyńskiej Okovity, prawda, że wspaniale? Kupując akcje Tenczyńskiej Okovity możesz stać się częścią tego przedsięwzięcia!

FAQ

Jaki jest cel uruchomienia spółki Tenczyńska Okovita?

Naszym celem jest rozpoczęcie produkcji Tenczyńskiej Okovity – wódki rzemieślniczej tworzonej także na bazie słodu, a nie jedynie ziarna suszonego. Planujemy również rozpoczęcie produkcji na większą skalę piw leżakowanych w beczkach. Kolejnym krokiem jest uruchomienie miejsca degustacji produktów z Tenczynka, piw leżakowanych w beczkach oraz Tenczyńskiej Okovity. Zostanie ono ulokowane w jednym z pomieszczeń Browaru Tenczynek, gdzie będzie znajdowała się wieża do destylacji.

Jaka korzyść dla inwestora w wypadku inwestycji w spółkę? Kiedy może spodziewać się pierwszej dywidendy i w jakiej kwocie?

Spółka planuje wypłacanie dywidendy od 3 roku, pierwsza wypłata nastąpi zatem po roku 2022.

Czy akcje zakupione w emisji Tenczyńska Okovita SA będą imienne, czy na okaziciela?

Akcje będą imienne.

Jakie są najważniejsze prawa i obowiązki posiadacza akcji Tenczyńska Okovita SA zakupionych w emisji?

Udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Po drugie informacja roczna dot. wyników spółki – bilans i rachunek wyników oraz pakiety inwestorskie opisane w emisji.

Jak będą przydzielane akcje w przypadku, gdy popyt na akcje będzie większy od oferowanej emisji ?

Zamkniemy emisję w momencie, w którym otrzyma ona 4 200 mln. W pierwszej kolejności akcje otrzymają osoby, które jako pierwsze dokonały zakupu i wpłaty.

W jaki sposób Tenczyńska Okovita będzie komunikować się z inwestorami? Jak będzie informować o swoich wynikach i planach?

Poprzez grupę na Facebooku i stałe komunikaty e-mailowe. Akcjonariusze będą otrzymywali indywidualną informację o premierach, osiągnięciach i wynikach wraz z zaproszeniami na różnego rodzaju wydarzenia.

Dlaczego Browar Tenczynek zdecydował się na wydzielenie nowej spółki ze struktur?

Ze względu na to, że chcieliśmy pozyskać akcjonariuszy, którzy zainwestują w małe pakiety akcji i w ten sposób wesprą rozwój rzemieślnicznych alkoholi, a także zaangażują się jako ambasadorowie  w promocję produktów tj. Okovity i piw Barrel Aged.

Uzupełnienie z dnia 18 listopada 2019 roku:
Spółka „Tenczyńska Okovita” S.A. jest nowo zawiązaną spółką, w 100% zależną od spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna, będącej właścicielem Browaru Tenczynek. Tenczyńska Okovita S.A. nie nabyła żadnej części majątku Browaru Tenczynek, natomiast będzie korzystać z jego pomieszczeń i niezbędnej infrastruktury na podstawie umów najmu, co pozwoliło znacząco obniżyć koszty inwestycyjne w pierwszym okresie jej działania. Tenczyńska Okovita S.A. na dzień przekazania powyższej informacji nie posiada innego majątku, niż wpłacona część kapitału zakładowego (25.000
zł). Aktywa nabywane ze środków pozyskanych w ramach emisji akcji serii B będą nabywane bezpośrednio przez Tenczyńska Okovita S.A.

Na co zostanie wydana kwota 4,2 mln zł przez spółkę?
  1. Szczegółowy opis celu wydatkowania środków:
   1. Zakup maszyn do destylacji okovity – 1 mln zł 
   2. Remont pomieszczenia w browarze w Tenczynku gdzie będzie ustawiona wieża do destylacji – 200 000 zł 
   3. Remont pomieszczenia przeznaczonego na  tap  room wraz z wyposażeniem – 250 000 zł
   4. Beczki do starzenia: dębowe i metalowe, uruchomienie leżakowni – 400 000 zł
   5. Środki obrotowe na pierwszy rok działalności 2 mln* – sprzedaż alkoholu wysokoprocentowego wymaga opłacenia akcyzy płactnej z góry (ponad 80%  kosztów)
   6. Rezerwa 100 000 zł
   7. Marketing i promocja 250 000 zł
W jaki sposób Tenczyńska Okovita będzie pozycjonować swoje produkty względem konkurencji?

Nasza Okovita będzie kosztowała w granicach 30-40 zł, czyli znajdzie się w dolnym segmencie premium, a jednocześnie będzie wódką kompletnie odbiegającą smakiem od innych wódek dostępnych na rynku – tworzoną w sposób rzemieślniczy, a nie przemysłowy.

Jaka jest strategia marketingowa Tenczyńskiej Okovity? W jaki sposób będzie odbywała się sprzedaż?

Sprzedaż będzie odbywała się z wykorzystaniem kanałów dystrybucji Browaru Tenczynek (razem ze sprzedażą produkowanych piw). Skorzystamy z wypracowanych relacji biznesowych oraz posiadanego know-how.

Dodatkowo zakładamy uruchomienie specjalnego programu dla Akcjonariuszy, który umożliwi im sprzedaż produktów w miejscach, z których pochodzą.

Okovita będzie także dostarczana wraz z naszymi piwami do pubów.

Jak będzie można odebrać pakiety inwestorskie?

Pakiety zostaną dostarczone do inwestorów kurierem po zakończeniu kampanii i podwyższeniu kapitału zakładowego spółki.

Czy zakup akcji wiąże się z obowiązkami lub kosztami?

Zakup i późniejsze posiadanie akcji nie wiąże się z żadnymi obowiązkami ani kosztami. Zakup akcji nie wymaga także wizyty u notariusza.

Czy emisja prowadzona w taki sposób jest legalna?

Tak, kampania jest zgodna z prawem i została zgłoszona do Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak mogę kupić akcje Tenczyńska Okovita SA?

Zakup akcji jest bardzo prosty. Należy zapoznać się ofertą, która dotyczy emisji akcji. W wypadku podjęcia decyzji o inwestycji należy kliknąć w przycisk ‘Zainwestuj’ co rozpocznie proces zakupu akcji. W pierwszym kroku należy zdefiniować ilość akcji, które chce się zakupić lub w wypadku chęci zakupu pakietu branżowego wybranie pakietu z listy i upewnić się, że liczba akcji i kwota do zapłacenia jest poprawna. Następnie należy przejść do drugiego kroku i wypełnić formularz zapisu. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól przechodzimy do płatności z wykorzystaniem operatora płatności. Należy dokonać płatności i oczekiwać wiadomości mailowej z potwierdzeniem. Ważne! Aby otrzymać akcje należy przejść wszystkie kroki w formularzu oraz dokonać płatności. W innym wypadku, np. w wyniku braku płatności zakup będzie uznany za nieważny.

Pakiet branżowy - kto może z niego skorzystać i co on zawiera?

Pakiet branżowy oferujemy właścicielom pubów, restauracji, sklepów i hurtowni, posiadającym koncesję na sprzedaż piwa. Przed zakupem pakietu branżowego sugerujemy wcześniejszy kontakt w celu omówienia szczegółów pod adresem: inwestorzy@tenczynska-okovita.pl

Jaka jest wycena spółki Tenczyńska Okovita?

Tenczyńska Okovita SA została wyceniona na 26 180 000 zł (post money).  Przy realizacji 100% celu kampanii prawie 16% akcji spółki znajdzie się w rękach nowych Inwestorów. Celem kampanii jest pokrycie przedstawionych potrzeb inwestycyjnych i realizacji zamieszczonego planu w latach 2019-2023.

Uzupełnienie z dnia 18 listopada 2019 roku:
Prezentowana powyżej wycena stanowi wielokrotność prognozowanego wskaźnika EBITDA Spółki do roku 2023 w wysokości 4 303 655 zł. W branży alkoholowej przyjmuje się następujące wyceny, na podstawie historycznych transakcji znanych Spółce: EBITDA x 6, EBITDA x 8. Prognozowany zysk operacyjny uzyskany ze sprzedaży produktów Spółki pomniejszamy o koszty stałe i dodajemy do tego koszt amortyzacji, co pozwoliło na zbudowanie założeń do wyliczenia parametru EBITDA do roku 2024, w którym Spółka, według jej założeń, osiągnie maksymalną moc produkcji alkoholi mocnych. Bazując na tej prognozie przyjęliśmy wartość Spółki jako jej sześciokrotności (przybliżenie dokładnej wartości 6,08%), co dało kwotę wskazaną powyżej.

Dlaczego cena akcji to 22 zł kiedy cena nominalna to 0,1zł?

Należy odróżnić cenę emisyjną akcji czyli kwotę,  jaką należy zapłacić emitentowi w zamian za obejmowane akcje od jej wartości nominalnej, która odzwierciedla udział akcji w kapitale zakładowym. W ramach naszej oferty emitowane są akcje, ktorych cena emisyjna (cena objęcia) wynosi 22 zł, zaś ich wartość nominalna to 0,1 zł.

Dyskusja